Regionalny oddział w Krakowie

KONDOLENCJE

21 sierpnia 2019 r.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

naszego Kolegi Ś.P. 
 
Antoniego Kwasiborskiego

 

Biegły rewident, wieloletni członek samorządu zawodowego, pełniący również funkcje w jego organach. Całe swoje niezwykle pracowite życie poświęcił zagadnieniom związanym z rewizją finansową, rachunkowością i finansami. Był cenionym, długoletnim wykładowcą, który swoją wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe przekazywał młodszym pokoleniom. Autor wielu publikacji zawodowych. Wspaniały kolega i przyjaciel.
 
Łączymy się w smutku i głębokim żalu.

 

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów

Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR