Regionalny oddział w Krakowie

Koniec 3 letniego okresu szkoleniowego

14 września 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – Biegli Rewidenci

Uprzejmie przypominamy, iż z końcem 2020 roku upływa trzyletni okres rozliczeniowy wywiązania się z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.  Dlatego prosimy Państwa o indywidualne sprawdzenie potrzeby uzupełnienia zakresu odbytych szkoleń. Do końca roku zaplanowaliśmy szereg interesujących szkoleń, które organizujemy w trybie zdalnym. Mamy nadzieję, że chętnie skorzystają Państwo ze szkoleń organizowanych przez nasz Oddział. Z listą dostępnych szkoleń można zapoznać się na stronie internetowej Oddziału w zakładce szkolenia https://krakow.pibr.org.pl/pl/szkolenia oraz na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Lista jest na bieżąco aktualizowana. Jeśli widzą Państwo potrzebę jej uzupełnienia o dodatkowe tematy – prosimy o przekazanie takiej sugestii do biura oddziału.

W razie potrzeby pomożemy także rozwiać wszelkie wątpliwości co szczegółów dotyczących obowiązku szkolenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym adresem: https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-bieglych#szkolenia.

Regionalna Rada RO PIBR w Krakowie

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR