Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenie on-line Rachunek przepływów pieniężnych od podstaw - budowa i analiza

21 grudnia 2020 r.

Szkolenie on-line Rachunek przepływów pieniężnych od podstaw - budowa i analiza
wykładowca dr Tomasz Maślanka

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  2. Działalność operacyjna, inwestycyjna oraz finansowa
  3. Budowa rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią
  4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów działalności
  5. Wykorzystanie wskaźników opartych na cash flow w ocenie płynności finansowej, rentowności oraz zadłużenia

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR