Regionalny oddział w Krakowie

Zaproszenie do siedziby RO na wspólny udział w DKA 13-14.10.2021 r.

17 września 2021 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Biegli Rewidenci!

W dniach 13-14 października odbędzie się XXII Doroczna Konferencja Audytingu, której myślą przewodnią będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym"!

Serdecznie zapraszamy do spotkania się w tych dniach w siedzibie naszego oddziału i wzięcia wspólnego udziału, w formie zdalnej w tym wydarzeniu, które będzie transmitowane na żywo ze studio.

Mamy nadzieję, że udział w Konferencji w gronie Koleżanek i Kolegów, przy filiżance kawy, będzie doskonałą okazją nie tylko do wysłuchania zaplanowanych w ramach DKA ciekawych paneli dyskusyjnych oraz warsztatów, ale także do spotkania się i wymiany poglądów. Będzie to jednocześnie świetna okazja do obejrzenia siedziby Regionalnego Oddziału w Krakowie, która przeszła całkowitą metamorfozę. Proszę być przygotowanym na zmiany przez duże „Z".

Tematy zaplanowanych paneli dyskusyjnych w ramach DKA:

  • przyszłość zawodu, interes publiczny i rola biegłych rewidentów
  • znaczenie jakości usług atestacyjnych biegłego rewidenta – determinanty i bariery
  • postrzeganie biegłych rewidentów poprzez jakość usług innych niż badanie sprawozdań finansowych
  • samorząd zawodowy wsparciem dla jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów

Tematy warsztatów:

  • Nowe standardy zarządzania jakością
  • Zmiany regulacyjne
  • Cybersecurity

Serdecznie zapraszamy do rejestracji – udział w DKA jest całkowicie bezpłatny i zalicza 14 godzin samokształcenia.

Rejestracja na XXII DKA jest już uruchomiona – można jej dokonać na stronie https://dka.pibr.org.pl/#s4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w spotkaniu w Regionalnym Oddziale na adres email; krakow@pibr.org.pl lub telefonicznie 12 432 90 60 podając imię i nazwisko, numer biegłego oraz adres e-mail.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Oszczypała

Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Krakowie

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR