Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenie stacjonarne STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ II

7 października 2021 r.

Moduł 6 Stosowanie MSB w praktyce - cześć II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Data: 11-12 października 2021 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 620,00

szkolenie stacjonarne, 16 godzin (blok rewizja finansowa) realizowane będzie w dniach 11-12.10.2021 r. w godz. 9:00-16:00 Cena 620 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 620 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Serdecznie zapraszamy!!!

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR