Regionalny oddział w Krakowie

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

ul. Francesco Nullo 8
31-543 Kraków
tel.: 12 432 90 60 
e-mail: krakow@pibr.org.pl

Kontakt do Regionalnej Rady

Grzegorz Oszczypała – Prezes                  
grzegorz.oszczypala@krakow.pibr.org.pl
Anna Borowiec-Rogalska – Wiceprezes  
anna.borowiec-rogalska@krakow.pibr.org.pl
Iwona Mazur- Maślanka – Skarbnik           
iwona.mazur-maslanka@krakow.pibr.org.pl
Zbigniew Pamuła – Sekretarz                    
zbigniew.pamula@krakow.pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Biuro RO PIBR w Krakowie jest czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00Numer konta do wpłat: Santander Bank Polska S.A.
nr 40 191010480001010011210001

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR