Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: Moduł 16 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody
Prowadzący: Krystyna Olczak
Data: 28-29-30.11 - 1.12.2022 r.
Cena: 520.00

O oddziale


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Władze


Regionalna Rada
 • Grzegorz Oszczypała – Prezes
 • Anna Borowiec-Rogalska – Wiceprezes
 • Iwona Mazur- Maślanka – Skarbnik
 • Zbigniew Pamuła – Sekretarz
 • Danuta Drobniak
 • Władysław Jaworski
 • Ireneusz Kurczyna
Komisja Rewizyjna
 • Władysław Lis – Przewodniczący
 • Marian Palka – Zastępca Przewodniczącego
 • Jerzy Migas – Sekretarz
 • Bernard Łukasz
 • Bienias Ilona
 • Bochenek Jarosław
 • Borowiec-Rogalska Anna
 • Domagała Marcin
 • Drobniak Danuta
 • Gablankowska Barbara
 • Jaworski Władysław
 • Kawalec Jarosław
 • Kośmider Mirosław
 • Krzywda Danuta
 • Kucharska Renata
 • Kurczyna Ireneusz
 • Lis Władysław
 • Mazur – Maślanka Iwona
 • Migas Jerzy
 • Oszczypała Grzegorz
 • Zamora Grzegorz
 • Zych Marek

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

ul. Francesco Nullo 8
31-543 Kraków
tel.: 12 432 90 60  
fax: 12 432 90 61
e-mail: krakow@pibr.org.pl

Kontakt do Regionalnej Rady

Grzegorz Oszczypała – Prezes                  
grzegorz.oszczypala@krakow.pibr.org.pl
Anna Borowiec-Rogalska – Wiceprezes  
anna.borowiec-rogalska@krakow.pibr.org.pl
Iwona Mazur- Maślanka – Skarbnik           
iwona.mazur-maslanka@krakow.pibr.org.pl
Zbigniew Pamuła – Sekretarz                    
zbigniew.pamula@krakow.pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Krakowie jest czynne w:

 • poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00
 • środy w godz. 10.00-18.00
 • czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00


Numer konta do wpłat: Santander Bank Polska S.A.
nr 40 191010480001010011210001

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR