Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki wdrożenia procedur

Data: 2 września 2024 r.
Prowadzący: Monika Markisz
Cena: 250.00

szkolenie zdalne (samokształcenie), 6 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-14:00, Cena 250 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 250 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 23 Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

Data: 5 września 2024 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab .Artur Hołda
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ , 8 godzin, realizowane będzie w dniu 05.09.2023 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 2 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 12 września 2024 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab .Artur Hołda
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ , 8 godzin, realizowane będzie w dniu 12 września 2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 13 września 2024 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu13.09.24 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 20 Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 16-17 września 2024 r.
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 16-17.09.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 21 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Data: 16-17 września 2024 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 16-17.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 7 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 18-19 września 2024 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab .Artur Hołda
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 18-19.09.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 18 Praktyczne aspekty negocjacji, w tym ustalanie warunków umów i wynagrodzenia za usługi biegłego rewidenta

Data: 19-20 września 2024 r.
Prowadzący: Monika Iwaniec
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, współorganizowane z RO PIBR w Gdańsku, realizowane będzie w dniach 19-20.09.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewide

moduł 22 Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Data: 25-26 września 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniach 25-26.09.2024 godz. 17.00-20.15 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 12 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

Data: 7-8-9-10 października 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 7-8-9-10.10.2024 godz. 17.00-20.15 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 21 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Data: 7-8 października 2024 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 7-8.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 29 Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych

Data: 9 października 2024 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 9.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 24 Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

Data: 10-11 października 2024 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 10-11.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 5 Rachunek przepływów pienieżnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 10 października 2024 r.
Prowadzący: prof. UEK dr hab Tomasz Maślanka
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 10.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 3 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 11 października 2024 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 11.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 15 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Data: 14 października 2024 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 14.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 20 Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 14-15 października 2024 r.
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 14-15.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 28 Przychody ze sprzedaży - zasady rachunkowości i metodologia badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 14-15-16-17 października 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 14-15-16-17.10.2024 godz. 17.00-20.15 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Stosowanie estońskiego CIT w 2024 r.

Data: 14 października 2024 r.
Prowadzący: dr Małgorzata Rzeszutek
Cena: 250.00

szkolenie zdalne (samokształcenie), 6 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-14:00, Cena 250 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów

moduł 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 22 października 2024 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 22.10.24 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 29 Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych

Data: 23-24 października 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, współorganizowane z RO PIBR w Gdańsku, realizowane będzie w dniach 23-24.10.2024 godz. 17-20.15 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidenta

moduł 7 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 28-29 października 2024 r.
Prowadzący: Joanna Chwaścikowska-Karwacka
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, współorganizowane z RO PIBR w Gdańsku, realizowane będzie w dniach 28-29.10.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewide

moduł 3 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 6-7 listopada 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniach 6-7.11.2024 godz. 17.00-20.15 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 29 Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych

Data: 6 listopada 2024 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, współorganizowane z RO PIBR w Gdańsku, realizowane będzie w dniu 6.11.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 12 Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

Data: 7-8 listopada 2024 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 7-8.11.2024 godz.9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 29 Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych

Data: 20-21 listopada 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniach 20-21.11.2024 godz. 17-20.15 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 5 Rachunek przepływów pienieżnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 21 listopada 2024 r.
Prowadzący: prof. UEK dr hab Tomasz Maślanka
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 21.11.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 15 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Data: 22 listopada 2024 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 22.11.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 24 Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

Data: 26-27 listopada 2024 r.
Prowadzący: Bartosz Cicharski
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin, realizowane będzie w dniach 26-27.11.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 22 Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

Data: 27-28 listopada 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniach 27-28.11.2024 godz. 17.00-20.15 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 28 listopada 2024 r.
Prowadzący: Magdalena Pikuła
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 28.11.24 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

moduł 28 Przychody ze sprzedaży - zasady rachunkowości i metodologia badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 2-3-4-5 grudnia 2024 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 650.00

szkolenie zdalne ODZ 16 godzin,współorganizowane z RO PIBR w Gdańsku, realizowane będzie w dniach 2-3-4-5.12.2024 godz. 17.00-20.15 Cena 650 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 650 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewi

moduł 32 Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju - wymogi i przykłady zastosowania

Data: 9 grudnia 2024 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 350.00

szkolenie zdalne ODZ 8 godzin, realizowane będzie w dniu 9.12.2024 godz. 9.00-16.00 Cena 350 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 350 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na naszej stronie internetowej.

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź z systemu. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu, danych do faktury i zaświadczenia.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt mailowy celem potwierdzenia szkolenia.  

Informacje dotyczące płatności:

Podawane ceny szkoleń ODZ oraz szkoleń fakultatywnych są cenami brutto dla biegłych rewidentów (zwolnienie z VAT). Dla osób, które nie są biegłymi rewidentami do cen doliczany jest 23 % VAT.

Ceny szkoleń:
szkolenie on line  16 godz.                 650 zł
szkolenie on line     8 godz.                350 zł
szkolenie on line     4 godz.                250 zł

 UWAGA !!!
Cena promocyjna
szkoleń ODZ RO PIBR Kraków w 2024 dla biegłych rewidentów z macierzystego Oddziału,  bez zaległości w opłacaniu składek jest niższa o 30 zł:

  • szkolenie on line  16 godz.                 620 zł
  • szkolenie on line     8 godz.                320 zł
  • szkolenia on line     4 godz.                220 zł

Warunkiem korzystania z ceny promocyjnej  jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich - na podstawie oświadczenia przesłanego na adres krakow@pibr.org.pl 

Płatności za szkolenie na podstawie otrzymanej faktury.

Faktury zostaną wystawione na dane podane przez uczestnika w przesłanym formularzu zgłoszeniowym.

Faktury oraz certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane na adres email podany w formularzu zgłoszenia.

Informację o odbytym szkoleniu ODZ przez biegłego rewidenta wysyła organizator, z wyłączeniem samokształcenia.


Nasza kadra szkoleniowa

prof. nadzw. dr hab. Hołda Artur – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 200 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

 

Kurczyna Ireneusz - biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada uprawnienie lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej, absolwent studiów podyplomowych PAN „Audyt Wewnętrzny i Kontrola wewnętrzna”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych jednostkowych i dla grupy kapitałowej, raportowania danych finansowych do GPW, zarządzania spółką, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka. Współautor książek „Zamknięcie Roku 2019 w Banku Spółdzielczym”, oraz „Proces Łączenia Banków Spółdzielczych - praktyczne aspekty łączenia”. Wykładowca i organizator szkoleń dla księgowych banków spółdzielczych w tematyce rachunkowości i finansów. Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie na studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”.

 

Machlowska Monika - radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Dziennikarskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wykładowca i egzaminator na zajęciach aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz wykładowca na aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie m. in. z prawa podatkowego, prawa gospodarczego. Egzaminator przedmiotów zawodowych wpisana  na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, a także  wykładowca ośrodków kształcenia służb administracji publicznej na terenie całego kraju. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie podatkowych aspektów doradztwa prawnego, takich jak analiza konsekwencji podatkowych  transakcji gospodarczych, identyfikacji i zmniejszenie ryzyk  podatkowych, optymalizacji podatkowej , procedur podatkowych. Jest ekspertem w dziedzinie podatków, w szczególności zakresie optymalizacji podatkowej w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla osób fizycznych międzynarodowych korporacji, firm oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

prof UEK dr hab. Maślanka Tomasz – adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki płynności finansowej, weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności jednostek gospodarczych oraz wykorzystaniu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rachunku przepływów pieniężnych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych.

 

Olczak Krystyna - biegły rewident, biegły sądowy. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od wielu lat związana z audytem, w tym przez kilkanaście lat z międzynarodową firmą audytorską.  Wieloletni wykładowca - praktyk specjalizujący się w tematyce związanej z rachunkowością wg UoR i MSSF oraz  rewizją finansową.

 

Oszczypała Grzegorz - biegły rewident i ekspert w dziedzinie audytu i doradztwa, wykładowca-praktyk. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie od zawsze związany z audytem finansowym. W latach 1999-2002 był zatrudniony w Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek. W latach 2002 – 2011 współtworzył i był wspólnikiem kancelarii biegłych rewidentów w Krakowie.  Obecnie właściciel firmy audytorskiej. Posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie audytu, prawa podatkowego, finansów i rachunkowości. Obok usług atestacyjnych, jego główną specjalnością są wyceny przedsiębiorstw, obsługa audytorska i doradcza fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń spółek, a także restrukturyzacji.

 

Sobińska Ewa – biegły rewident, biegły sądowy, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”, „Przewodnik Zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji.

 

Zakrzewska Justyna Beata – biegły rewident, Zastępca Przewodniczącego Rady ACCA w Polsce, Prezes Zarządu Instytutu Audytu Sp. z o.o., wizytator Krajowej Komisji Nadzoru. Tłumacz z ramienia KIBR publikacji IFAC, współtłumaczka publikacji: „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Współautorka książki do obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów „Badania Małych i Średnich Jednostek wg polskich standardów i MSRF”. Swoją wiedzę przekazuje, jako certyfikowany wykładowca szkoleń obligatoryjnych w ramach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w całym kraju. Jest prelegentem na krajowych konferencjach i regionalnych zjazdach auditingu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wiedzę zawodową uaktualnia uczestnicząc w europejskich i  światowych konferencjach i  kongresach z zakresu audytu, rachunkowości, etyki i standardów wykonywania zawodu, co pozwala na bieżąco śledzić wszystkie najnowsze zmiany i trendy w tej dziedzinie.Wymagania techniczne w przypadku realizacji usług w formie zdalnej

Szczegółowe informacje na temat usługi

Usługa będzie realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym (usługa odbywająca się z wykorzystaniem połączenia on-line na platformie MS Teams. Liczba uczestników szkolenia (maksymalnie 30 osób, a w przypadku warszatów 20) będzie umożliwiała wszystkim Uczestnikom swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (prezentacja, ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne będą miały formę plików dokumentów.

I. Szkolenie zdalne (w czasie rzeczywistym) przy wykorzystaniu platformy MS Teams

II. Wymagania sprzętowe jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer i procesor

Windows: 1,6 GHz lub szybszy, 2-rdzeniowy; 2 GHz lub szybszy jest zalecany dla programu Skype dla firm

macOS: Procesor firmy Intel

Pamięć

Windows: 4 GB pamięci RAM; 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)

macOS: 4 GB pamięci RAM

Dysk twardy

Windows: 4 GB dostępnego miejsca na dysku

macOS: 10 GB dostępnego miejsca na dysku w formacie HFS+ (nazywanym też formatem macOS Extended) lub APFS

Wyświetlacz

Windows: Ekran o rozdzielczości 1280 x 768 pikseli (obsługa rozdzielczości 4K i wyższej w systemach 32-bitowych wymaga przyspieszania sprzętowego)

macOS: Ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli

Grafika

Windows: Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga programu DirectX 9 lub nowszego ze sterownikiem WDDM 2.0 lub nowszym dla systemu Windows 10 (lub ze sterownikiem WDDM 1.3 lub nowszym dla systemu Windows 10 Fall Creators Update). Program Skype dla firm wymaga programu DirectX 9 lub nowszego, 128 MB pamięci graficznej i formatu z możliwością obsługi 32 bitów na piksel.

macOS: Brak wymagań dotyczących grafiki

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej zaleca się aby korzystać z urządzenia nie starszego, niż 4 lata wraz z dostępem do internetu.

III. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik

Przepustowość łącza zgodnie z wytycznymi Microsoft: dla grupowych połączeń video powinno być łącze minimum 1Mbps / 2Mbps (wysyłka/odbiór), łącze powinno być stabilne.

IV. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

Uczestnik powinien posiadać oprogramowanie, które będzie umożliwiało dostęp do prezentowanych treści i materiałów w programach: PowerPoint, Word, Excel, Adobe Acrobat.

V. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line

Uczestnik kursu otrzyma link do spotkania, który będzie ważny do zakończenia szkolenia.


Rezygnacja z udziału w szkoleniu
Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga formy pisemnej. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli zrezygnuje w terminie krótszym niż 3 dni jest zobowiązany do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Uwagi można składać drogą mailową krakow@pibr.org.pl lub telefonicznie 12 432 90 60.

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych  Rewidentów w Krakowie oraz Krakowskiego Ośrodka Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej  Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

  1. Organizatorem kursów (szkoleń) są Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie oraz Krakowski Ośrodek Szkolenia Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie.
  2. Organizator posiada biuro zlokalizowane w Krakowie 31-543, ul. Francesco Nullo 8.
  3. Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 8.00-16.00
  4. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest na stronie www.krakow.pibr.org.pl oraz w materiałach szkoleniowych.
  5. Warunkiem udziału w kursach/ szkoleniach jest rejestracja na stronie www.krakow.pibr.org.pl/szkolenia i wypełnienie danych wskazanych do zapisu
  6. Za prawidłowe zapisanie się na kurs uważa się osobę, która przesłała prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
  7. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
  8. Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem kursu Organizator potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej szkolenie, przesyłając informację o godzinie rozpoczęcia, materiały, ankietę diagnozującą potrzeby, a w przypadku szkoleń zdalnych – link do szkolenia.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany wykładowcy w wyjątkowych okolicznościach.
  10. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
  11. Cena za kurs jest podana na stronie www.krakow.pibr.org.pl
  12. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
  13. Płatność za szkolenie jest dokonywana na podstawie otrzymanej faktury.
  14. Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga formy pisemnej. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli zrezygnuje w terminie krótszym niż 3 dni jest zobowiązany do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
  15. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursów chronione są prawem autorskim.
  16. Rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu wykładowców prowadzących kursy oraz szkolenia jest zabronione.
  17. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej/ mailowej wraz z uzasadnieniem do Biura Regionalnego Oddziału PIBR w Krakowie po zakończeniu szkolenia, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji.  Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
  18. Organizator rozpatrzy reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź.
  19. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową.


Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR