Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Moduł 26 Prace badawcze i rozwojowe -aspekty bilansowe i podatkowe

Data: 25 października 2021 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab .Artur Hołda
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16.00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 25-28 października 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 25-26-27-28.10.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Leasing, najem i dzierżawa w praktyce – ujęcie bilansowe oraz podatkowe w 2021 roku

Data: 26 października 2021 r.
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab .Artur Hołda
Cena: 290.00

szkolenie zdalne (samokształcenie), 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16.00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Data: 26-27 października 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 26-27.10.2021 r. (w godz. 9:00-12:15) Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Zmiany w podatku VAT w 2021r

Data: 28-29 października 2021 r.
Prowadzący: Monika Machlowska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne (samokształcenie), 8 godzin realizowane będzie w dniach 28 i 29.10.2021 r. w godz. 9:00-12:15 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 28-29 października 2021 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 620.00

szkolenie stacjonarne, 16 godzin (blok rewizja finansowa) realizowane będzie w dniach 28-29.10.2021 r. w godz. 9:00-16:00 Cena za szkolenie 620 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena za szkolenie 620 zł + 23%VAT dla osób nie będących

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody

Data: 2 -3-4-5 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 2-3-4-5.11 2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 2-3 listopada 2021 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 620.00

szkolenie stacjonarne, 16 godzin (blok rewizja finansowa) realizowane będzie w dniach 2-3.11.2021 r. w godz. 9:00-16:00 Cena 620 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 620 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 27 Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Data: 5 listopada 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 1 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Data: 8-9 listopada 2021 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00 Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 15 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 8-9 listopada 2021 r.
Prowadzący: Ireneusz Kurczyna
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin, realizowane w dniu 8.11.2021 r. w godz. 17:00 - 20.15 oraz 9.11.2021 r. w godz. 9:00-12:15 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 20 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 15-16 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 15-16.11.2021 r. (w godz. 9:00-12:15) Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 15-18 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 15-16-17-18.11.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 13 Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Data: 15-16 listopada 2021 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 620.00

szkolenie stacjonarne, 16 godzin (blok rewizja finansowa) realizowane będzie w dniach 15-16.11.2021 r. w godz. 9:00-16:00 Cena 620 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 620 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 21 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Data: 17 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 150.00

szkolenie zdalne, 4 godziny realizowane w godz. 9:00-12:15 Cena za szkolenie 150 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena za szkolenie 150 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 16 Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Data: 17 listopada 2021 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin, będzie realizowane w godz. 9:00-16:00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 2 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 18-19 listopada 2021 r.
Prowadzący: Monika Machlowska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 18-19.11.2021 r. (w godz. 9:00-12:15) Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 18 listopada 2021 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 19 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Data: 22 listopada 2021 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 320.00

szkolenie zdalne, 8 godzin, będzie realizowane w dniu 22.11.2021 r. (w godz. 9:00-15:45) Cena 320 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 320 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 17 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 22 listopada 2021 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 340.00

szkolenie stacjonarne, 8 godzin (blok rewizja finansowa) realizowane będzie w dniu 22.11.2021 r. w godz. 9:00-16:00 Cena 340 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 340 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody

Data: 22-23-24-25 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 22-23-24-25.11.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 20 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 29-30 listopada 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 29-30.11.2021 r. (w godz.17:00-20:15) Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Data: 29 listopada 2021 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 7 Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Data: 29-30 listopada 2021 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 620.00

szkolenie stacjonarne, 16 godzin (blok rewizja finansowa) realizowane będzie w dniach 29-30.11.2021 r. w godz. 9:00-16:00 Cena 620 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 620 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 21 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Data: 1 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 150.00

szkolenie zdalne, 4 godziny realizowane będzie w godz. 17:00-20:15 Cena 150 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 150 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 2-3 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 2-3.12.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody

Data: 6-9 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 6-7-8-9.12.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 15 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 13-14 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Ireneusz Kurczyna
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin, realizowane w dniu 13.12.2021 r. w godz. 17:00 - 20.15 oraz 14.12.2021 r. w godz. 9:00-12:15 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Data: 10 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody

Data: 13-14-15-16 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 520.00

szkolenie zdalne, 16 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 13-14-15-16.12.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 520 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 520 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Data: 15 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w godz. 9:00-16:00 Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 27-28 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 290.00

szkolenie zdalne, 8 godzin realizowane będzie w następujących terminach: 27-28.12.2021 r. (w godz. 17:00-20:15) Cena 290 zł + VAT zw. dla biegłych rewidentów Cena 290 zł + 23%VAT dla osób nie będących biegłymi rewidentami

Informacje dodatkowe

Nasza kadra szkoleniowa

dr Furman Witold - czynny doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca. Prowadzi zajęcia z tematyki podatkowej, kadr i płac oraz rachunkowości. Od kilku lat prowadzi kancelarię podatkową. Jest członkiem Komisji ds. Biur Rachunkowych działającej przy SKwP Oddział Okręgowy w Krakowie, a także członkiem zarządu Podkarpackiego Oddziału SKwP w Rzeszowie. Należy także do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

prof. nadzw. dr hab. Hołda Artur – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 200 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

 

Kurczyna Ireneusz - biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada uprawnienie lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej, absolwent studiów podyplomowych PAN „Audyt Wewnętrzny i Kontrola wewnętrzna”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych jednostkowych i dla grupy kapitałowej, raportowania danych finansowych do GPW, zarządzania spółką, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka. Współautor książek „Zamknięcie Roku 2019 w Banku Spółdzielczym”, oraz „Proces Łączenia Banków Spółdzielczych - praktyczne aspekty łączenia”. Wykładowca i organizator szkoleń dla księgowych banków spółdzielczych w tematyce rachunkowości i finansów. Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie na studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym”.

 

Machlowska Monika - radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Dziennikarskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wykładowca i egzaminator na zajęciach aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz wykładowca na aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Krakowie m. in. z prawa podatkowego, prawa gospodarczego. Egzaminator przedmiotów zawodowych wpisana  na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, a także  wykładowca ośrodków kształcenia służb administracji publicznej na terenie całego kraju. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie podatkowych aspektów doradztwa prawnego, takich jak analiza konsekwencji podatkowych  transakcji gospodarczych, identyfikacji i zmniejszenie ryzyk  podatkowych, optymalizacji podatkowej , procedur podatkowych. Jest ekspertem w dziedzinie podatków, w szczególności zakresie optymalizacji podatkowej w transakcjach kapitałowych fuzji i przejęć. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla osób fizycznych międzynarodowych korporacji, firm oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

dr Maślanka Tomasz – adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki płynności finansowej, weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności jednostek gospodarczych oraz wykorzystaniu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rachunku przepływów pieniężnych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych.

 

Olczak Krystyna - biegły rewident, biegły sądowy. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od wielu lat związana z audytem, w tym przez kilkanaście lat z międzynarodową firmą audytorską.  Wieloletni wykładowca - praktyk specjalizujący się w tematyce związanej z rachunkowością wg UoR i MSSF oraz  rewizją finansową.

 

Oszczypała Grzegorz - biegły rewident i ekspert w dziedzinie audytu i doradztwa, wykładowca-praktyk. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie od zawsze związany z audytem finansowym. W latach 1999-2002 był zatrudniony w Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek. W latach 2002 – 2011 współtworzył i był wspólnikiem kancelarii biegłych rewidentów w Krakowie.  Obecnie właściciel firmy audytorskiej. Posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie audytu, prawa podatkowego, finansów i rachunkowości. Obok usług atestacyjnych, jego główną specjalnością są wyceny przedsiębiorstw, obsługa audytorska i doradcza fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń spółek, a także restrukturyzacji.

 

Sobińska Ewa – biegły rewident, biegły sądowy, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”, „Przewodnik Zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji.

 

Zakrzewska Justyna Beata – biegły rewident, Zastępca Przewodniczącego Rady ACCA w Polsce, Prezes Zarządu Instytutu Audytu Sp. z o.o., wizytator Krajowej Komisji Nadzoru. Tłumacz z ramienia KIBR publikacji IFAC, współtłumaczka publikacji: „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, „Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Współautorka książki do obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów „Badania Małych i Średnich Jednostek wg polskich standardów i MSRF”. Swoją wiedzę przekazuje, jako certyfikowany wykładowca szkoleń obligatoryjnych w ramach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w całym kraju. Jest prelegentem na krajowych konferencjach i regionalnych zjazdach auditingu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wiedzę zawodową uaktualnia uczestnicząc w europejskich i  światowych konferencjach i  kongresach z zakresu audytu, rachunkowości, etyki i standardów wykonywania zawodu, co pozwala na bieżąco śledzić wszystkie najnowsze zmiany i trendy w tej dziedzinie.Wymagania techniczne w przypadku realizacji usług w formie zdalnej

Szczegółowe informacje na temat usługi

Usługa będzie realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym (usługa odbywająca się z wykorzystaniem połączenia on-line na platformie MS Teams. Liczba uczestników szkolenia (maksymalnie 30 osób, a w przypadku warszatów 20) będzie umożliwiała wszystkim Uczestnikom swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (prezentacja, ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne będą miały formę plików dokumentów.

I. Szkolenie zdalne (w czasie rzeczywistym) przy wykorzystaniu platformy MS Teams

II. Wymagania sprzętowe jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Komputer i procesor

Windows: 1,6 GHz lub szybszy, 2-rdzeniowy; 2 GHz lub szybszy jest zalecany dla programu Skype dla firm

macOS: Procesor firmy Intel

Pamięć

Windows: 4 GB pamięci RAM; 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)

macOS: 4 GB pamięci RAM

Dysk twardy

Windows: 4 GB dostępnego miejsca na dysku

macOS: 10 GB dostępnego miejsca na dysku w formacie HFS+ (nazywanym też formatem macOS Extended) lub APFS

Wyświetlacz

Windows: Ekran o rozdzielczości 1280 x 768 pikseli (obsługa rozdzielczości 4K i wyższej w systemach 32-bitowych wymaga przyspieszania sprzętowego)

macOS: Ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli

Grafika

Windows: Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga programu DirectX 9 lub nowszego ze sterownikiem WDDM 2.0 lub nowszym dla systemu Windows 10 (lub ze sterownikiem WDDM 1.3 lub nowszym dla systemu Windows 10 Fall Creators Update). Program Skype dla firm wymaga programu DirectX 9 lub nowszego, 128 MB pamięci graficznej i formatu z możliwością obsługi 32 bitów na piksel.

macOS: Brak wymagań dotyczących grafiki

W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej zaleca się aby korzystać z urządzenia nie starszego, niż 4 lata wraz z dostępem do internetu.

III. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik

Przepustowość łącza zgodnie z wytycznymi Microsoft: dla grupowych połączeń video powinno być łącze minimum 1Mbps / 2Mbps (wysyłka/odbiór), łącze powinno być stabilne.

IV. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

Uczestnik powinien posiadać oprogramowanie, które będzie umożliwiało dostęp do prezentowanych treści i materiałów w programach: PowerPoint, Word, Excel, Adobe Acrobat.

V. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line

Uczestnik kursu otrzyma link do spotkania, który będzie ważny do zakończenia szkolenia.


Rezygnacja z udziału w szkoleniu
Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga formy pisemnej. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli zrezygnuje w terminie krótszym niż 3 dni jest zobowiązany do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR