Regionalny oddział w Krakowie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

szkolenie e-learning Wybrane zagadnienia w zakresie zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 listopada 2019r oraz szczególne rozwiązania w podatku VAT w okresie COVID-19

Data: 15-16 czerwca 2020 r.
Prowadzący: Monika Machlowska
Cena: 390.00

Szkolenie e-learning w czasie rzeczywistym, Termin: 15-16 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15

szkolenie e-learning MODUŁ 19.2019.A.16 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 22-23-24-25 czerwca 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 640.00

22.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 23.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 24.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 25.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15

szkolenie e-learning MODUŁ 17.2019.A.16 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 26-27-29-30 czerwiec 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 640.00

26.06.2020 r. w godzinach od 17.00 do 20.15 27.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 29.06.2020 r. w godzinach od 17.00 do 20.15 30.06.2020 r. w godzinach od 17.00 do 20.15

Moduł 10.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część III: procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Data: 30 czerwca 2020 r. 1-2-3 lipiec 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 640.00

30.06.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 01.07.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 02.07.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15 03.07.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.15

Moduł 10.2017.A.16 Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Data: 7 września 2020 r.-8 wrzesień 2020 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 640.00

Moduł 17.2019.A.16 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 14 września 2020 r.-15 września 2020 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 640.00

Moduł 19.2019.A.16 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 16 września 2020 r.-17 września 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 640.00

Moduł 20.2019.AR.8 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 18 września 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 390.00

Moduł 25.2020.8.A Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 21 września 2020 r.
Prowadzący: Ireneusz Kurczyna
Cena: 390.00

Moduł 5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 24 września 2020 r.
Prowadzący: Monika Machlowska
Cena: 390.00

Moduł 19.2019.A.16 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 28 września 2020 r.-29 wrzesień 2020 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 640.00

Moduł 23.2020.16.A Apekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem

Data: 30 września 2020 r.-1 październik 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 640.00

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Data: 8 października 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 390.00

Moduł 27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 9 października 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 390.00

Moduł 23.2020.16.A Apekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem

Data: 12 października 2020 r.-13 października 2020 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 640.00

Moduł 25.2020.8.A Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 19 października 2020 r.
Prowadzący: Ireneusz Kurczyna
Cena: 390.00

Moduł 24.2020.16.R Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Data: 20 października 2020 r. - 21 października 2020 r.
Prowadzący: dr Danuta Krzywda
Cena: 640.00

Moduł 23.2020.16.A Apekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem

Data: 26 października 2020 r.-27 października 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 640.00

Moduł 26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie

Data: 28 października 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

Moduł 5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data:
Prowadzący: Monika Machlowska
Cena: 390.00

Moduł 23.2020.16.A Apekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem

Data: 2 listopada 2020 r.-3 listopada 2020 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 640.00

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Data: 4 listopada 2020 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 390.00

Moduł 27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 5 listopada 2020 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 390.00

Moduł 26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie

Data: 6 listopada 2020 r.
Prowadzący: dr Danuta Krzywda
Cena: 390.00

Moduł 27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 9 listopada 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Data: 10 listopada 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

Moduł 25.2020.8.A Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 16 listopada 2020 r.
Prowadzący: Ireneusz Kurczyna
Cena: 390.00

Moduł 27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 17 listopada 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 390.00

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Data: 18 listopada 2020 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 390.00

Moduł 23.2020.16.A Apekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem

Data: 23 listopada 2020 r.-24 listopada 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 640.00

Moduł 26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie

Data: 25 listopada 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

Moduł 27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 26 listopada 2020 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 390.00

Moduł 23.2020.16.A Apekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem

Data: 30 listopada 2020 r.- 1 grudnia 2020 r.
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 640.00

Moduł 27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne

Data: 7 grudnia 2020 r.
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Data:
Prowadzący: Krystyna Olczak
Cena: 390.00

Moduł 17.2019.A.16 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 9 grudnia 2020 r.-10 grudnia 2020 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 640.00

Moduł 25.2020.8.A Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 11 grudnia 2020 r.
Prowadzący: Ireneusz Kurczyna
Cena: 390.00

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Data: 14 grudnia 2020 r.
Prowadzący: Justyna Beata Zakrzewska
Cena: 390.00

Informacje dodatkoweZapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR