Regionalny oddział w Krakowie

MISJA REGIONALNEGO ODDZIAŁU PIBR W KRAKOWIE

1 września 2020 r.

Misją Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie jest reprezentowanie biegłych rewidentów i integracja środowiska zawodowego, a także podnoszenie kompetencji zawodowych i kształtowanie postaw etycznych. W kręgu zainteresowania znajdują się zarówno biegli rewidenci, jak i inne osoby związane z działalnością tej grupy zawodowej oraz firmy audytorskie. Regionalny Oddział PIBR propaguje i świadczy usługi edukacyjne dla biegłych rewidentów i innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i rewizji finansowej.
Regionalny Oddział PIBR w Krakowie organizuje działania, które będą pomocne dla biegłych rewidentów w wykonywaniu czynności rewizji finansowej. Jest nowoczesną placówką z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, otwartą na zróżnicowane potrzeby w zakresie usług edukacyjnych, firm działających na rynku ogólnokrajowym jak i lokalnym. Wyróżnia się na rynku usług edukacyjnych znakomitą kadrą naukową z praktycznym doświadczeniem, dając tym samym gwarancję przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR