Regionalny oddział w Krakowie

Zapraszamy na szkolenia w 2024 roku!

19 stycznia 2024 r.

Rozpoczęliśmy nowy okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów i początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ.
Serdecznie zapraszamy na szkolenia!
Zapisy https://krakow.pibr.org.pl/pl/szkolenia

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, ponieważ będą pojawiać się nowe tematy i terminy, zarówno szkoleń ODZ jak i fakultatywnych.

Cena promocyjna szkoleń ODZ RO PIBR Kraków w 2024 dla biegłych rewidentów z macierzystego Oddziału bez zaległości w opłacaniu składek niższa o 30 zł.

Warunkiem  skorzystania z ceny promocyjnej jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich (na podstawie oświadczenia przesłanego na adres krakow@pibr.org.pl)
Pełny wykaz szkoleń z terminami  znajduje się w zakładce SZKOLENIA https://krakow.pibr.org.pl/pl/szkolenia ,
Zapewniamy wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez cenionych, wykwalifikowanych wykładowców.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oparte na wykładzie lub warsztacie prowadzącego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W przypadku formy stacjonarnej zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.
Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez przesłanie informacji drogą mailową.
W przeciwnym razie jest zobowiązany do pokrycia kosztów organizacyjnych w 100%.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Regulamin organizacji szkoleń ODZ RO PIBR w Krakowie znajduje się w zakładce SZKOLENIA w Informacjach dodatkowych, poniżej wykazu wszystkich szkoleń.

*RO PIBR w Krakowie zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, jeśli nie zbierze się grupa lub z przyczyn niezależnych od organizatora.

Zapraszamy do uczestnictwa !
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR