Regionalny oddział w Krakowie

Szanowni Biegli Rewidenci, od 2024 roku zmiana w minimalnej liczbie godzin ODZ w każdym roku!

29 maja 2024 r.

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym

Rok 2024 to początek nowego 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) biegłych rewidentów i zarazem początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ, wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła 7 grudnia 2023 r. uchwalę w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (dalej ODZ)

Zgodnie z nią ustalony został 3-letni okres rozliczeniowy ODZ dla biegłych rewidentów, obejmujący 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe.

Liczba godzin ODZ, obowiązująca zarówno biegłego rewidenta wykonującego, jak
i niewykonującego zawód, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, przy czym:

  • w każdym roku kalendarzowym 3-letniego okresu rozliczeniowego minimalna liczba godzin ODZ wynosi 24 godziny lekcyjne (wcześniej 16), ale nie mniej niż 72 godziny lekcyjne w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym,
  • liczbę 48 godzin lekcyjnych ODZ, w danym 3-letnim okresie rozliczeniowym, biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 24 godziny lekcyjne ODZ, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną z tematów uchwalonych przez KRBR.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR